Belgisch energieplan voor de winter

Tijdens een persconferentie op vrijdag onthulde de federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten haar Winterplan om de energievoorziening van België na de zomer veilig te stellen, nu de energiesituatie nijpend blijft. De oorlog van Rusland in Oekraïne heeft gevolgen voor de prijsvorming in heel Europa, vooral in de energiesector.

Van der Straeten verklaarde: “Onze voorzieningszekerheid zal niet in gevaar komen, maar we staan klaar om solidair te zijn met andere Europese landen als dat nodig is. We treffen daarom momenteel extra voorzorgsmaatregelen.

Belgisch energieplan voor de winter

Krachtige en onderscheidende positie in Europa

Europa loopt het risico van een energiecrisis door de oorlog in Oekraïne, en landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben reeds noodmaatregelen genomen. Veel bedrijven in België zijn bezorgd over de naderende winter.

Ik ben me bewust van de zorgen die mensen en bedrijven hebben. Europa zal een strenge winter krijgen, aldus Van der Straeten. België neemt in Europa een bijzondere plaats in als het om energie gaat en beschikt over verschillende hulpbronnen die ons in staat stellen onze eigen bevoorradingszekerheid veilig te stellen, vooral in de winter.

In vergelijking met de buren heeft België een aantal voordelen. België is minder afhankelijk van Russisch gas dan Nederland en Duitsland. De elektriciteitsproductie heeft nu ook niet te kampen met dezelfde problemen als Frankrijk.

Door de gunstige ligging, benadrukte Van der Straeten, kan België momenteel stroom naar Frankrijk en gas naar Duitsland uitvoeren. Wel maakte ze haar Winterplan bekend om de energievoorziening te garanderen en klaar te zijn voor de slechtst mogelijke omstandigheden in België en Europa. Deze strategie, die zowel korte- als langetermijnacties omvat, komt bovenop de eerdere acties die de laatste maanden zijn versterkt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Oplossingen op korte termijn

Het gesprek met Noorwegen over de gasvoorziening zal worden geïntensiveerd. Het noodgasplan onderging zijn eerste herziening in maart en zal er tegen september nog één ondergaan. Om de onzekerheden in verband met het Franse kernenergie te volgen, wordt samenwerking met Frankrijk tot stand gebracht op het gebied van de elektriciteitsvoorziening. Alle elektriciteitsproducenten zijn door Van der Straeten ook aangespoord om tot het voorjaar te wachten met het voltooien van gepland winteronderhoud.

Om energiebesparing bij huishoudens en bedrijven te bevorderen, roept het plan ook op tot samenwerking tussen de verschillende regeringen. De federale overheid zal in dit verband een voorbeeldfunctie vervullen door energiebesparende maatregelen in federale gebouwen in te voeren.

Oplossingen op lange termijn

Door de capaciteit van de LNG haven in Zeebrugge en de doorvoercapaciteit naar Duitsland op te voeren, hoopt Van der Straeten de positie van België als een belangrijk Europees energieknooppunt op lange termijn te versterken.

Ze wil ook de energietransitie versnellen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de beschikbaarheid van elektriciteit tijdens de komende winters te vergroten. Dit alles zou uiteindelijk moeten leiden tot een hervorming van de Europese energiemarkt.

Van der Straeten verklaarde dat de echte zorg voor deze winter is of we al dan niet de grootste mate van nabuurschap kunnen betonen, niet of we al dan niet over voldoende elektriciteit zullen beschikken. “Daarom nemen we momenteel verdere maatregelen. We zijn op elke eventualiteit voorbereid.

Deel het artikel op social media platformen

Artikelen met dezelfde categorie

Zoek nieuws artikel van het Laatste Nieuws

Belgisch energieplan voor de winter