EU-leiders geven Oekraïne kandidaat-status

De 27 leden van de Europese Unie hebben donderdag besloten Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen, een belangrijke stap op weg naar volledig lidmaatschap, waardoor de langetermijndoelstelling van het land om tot de organisatie toe te treden een nieuwe impuls krijgt.

Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, zei dat hij het besluit van de Europese Raad “oprecht prijst” en omschreef het als “een uniek en gedenkwaardig moment in de banden tussen de EU en Oekraïne.”

Naar aanleiding van de verklaring van Ursula von Der Leyen dat Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat verdiende omdat het “duidelijk bewees dat het land ernaar streeft en zich inzet om de Europese idealen en normen na te leven”, besloot de Raad van de EU tijdens zijn top Oekraïne die status toe te kennen.

EU-leiders geven Oekraïne kandidaat-status

Oekraïne zal echter pas over vele jaren tot de EU kunnen toetreden

Het langdurige proces heeft bij vrijwel elke stap de instemming nodig van alle 27 lidstaten. Dit wijst erop dat de lidstaten verschillende mogelijkheden hebben om hun veto als politiek onderhandelingsmiddel te gebruiken.

Oekraïne moet eerst voldoen aan de criteria van Kopenhagen, een wazige reeks normen die nagaan of een natie in staat is een vrije markteconomie te voeren, of haar instellingen in staat zijn Europese idealen zoals de mensenrechten en de opvatting van de EU over de rechtsstaat te handhaven, en of het een inclusieve, functionele democratie heeft.

Hoewel von der Leyen toegaf dat Oekraïne al lang voor de Russische invasie begonnen was met het werken aan deze doelen, is het onwaarschijnlijk dat het daartoe in staat zal zijn zolang het land in oorlog is.

Veel veranderingen nodig in Oekraïne

Oekraïne moet interne veranderingen doorvoeren om in elk van deze sectoren aan de nodige normen te voldoen, zodra aan deze eisen is voldaan en alle lidstaten ermee hebben ingestemd de besprekingen te beginnen over de 35 onderhandelingshoofdstukken, die variëren van handel tot recht tot burgermaatschappij. Ook hier geldt dat om elk hoofdstuk af te sluiten, alle Lid-Staten ermee moeten instemmen dat aan de voorwaarden is voldaan.
Daarna moet het besluit door het Europees Parlement en de wetgevende organen worden goedgekeurd voordat Oekraïne lid van de EU kan worden.

Gemiddeld ongeveer 5 jaar om tot de EU toe te treden. Sommige Oost-Europese lidstaten hebben echter tot 10 jaar moeten wachten.  Politieke factoren kunnen het streven van Oekraïne om tot de Europese Unie toe te treden doen ontsporen, nog afgezien van een langdurige en moeizame procedure.

Het vooruitzicht van toetreding van Oekraïne tot de unie wordt niet door alle lidstaten toegejuicht. Om een concessie te krijgen over een andere kwestie die de EU bespreekt, zoals de verdeling van EU-middelen, is het daarom denkbaar dat een of meer in de verleiding komen om het proces op elk punt te saboteren.

Welke landen steunen Oekraïne

Hongarije, Duitsland en Frankrijk zijn niet zo enthousiast geweest in hun steun. De leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië verklaarden hun steun aan de kandidatuur van Oekraïne pas na een reis naar Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. Ook Hongarije is traag in actie gekomen, om verschillende redenen, maar vooral omdat het de belangrijkste bondgenoot van de EU met Rusland is.

Zelensky heeft ook verschillende Europese naties gegeseld omdat ze Oekraïne niet genoeg wapens geven terwijl het land een dappere strijd voert om het Luhansk gebied in het oosten van de natie te verdedigen.

Hun bedenkingen variëren van zorgen over corruptie tot de vrees dat, als Oekraïne toetreedt, de macht van het westen naar het oosten van de unie zal verschuiven. Ook bestaat er bezorgdheid over hoeveel van de EU-begroting Oekraïne mag gebruiken.

Ondanks het feit dat de kandidatuur de steun heeft van alle lidstaten, zullen de leiders in de komende jaren nog genoeg kansen krijgen om hun inspanningen te verdubbelen.

De lange weg voor Oekraïne om tot de EU toe te treden is nog maar net begonnen. Zijn status als kandidaat-lidstaat kan een morele triomf betekenen en een sterk signaal aan Rusland afgeven. De waarheid is echter dat Oekraïne nu hervormingen moet doorvoeren die zelfs in de beste omstandigheden een uitdaging zouden zijn, veel minder terwijl het door een buitenlandse troepenmacht wordt binnengevallen.

Deel het artikel op social media platformen

Artikelen met dezelfde categorie

Zoek nieuws artikel van het Laatste Nieuws

EU-leiders geven Oekraïne kandidaat-status