Uit nood terug naar steenkool

De Nederlanders zijn teruggekomen op het gebruik van steenkool als voornaamste energiebron, en sluiten zich daarmee aan bij Duitsland en Oostenrijk. Nederland heeft aangekondigd dat het alle beperkingen op elektriciteitscentrales die met de fossiele brandstof worden gestookt zal opheffen. Deze beperkingen waren eerder ingesteld op iets meer dan een derde van de totale productie.

Uit nood terug naar steenkool

Zondag werden soortgelijke aankondigingen gedaan in Berlijn en Wenen, toen Moskou, dat te maken heeft met zware sancties over Oekraïne, de gasleveranties aan Europa, dat toch al met een energietekort te kampen heeft, afbouwde.

Desondanks heeft Duitsland verklaard dat het tegen het jaar 2030 klaar wil zijn met de sluiting van zijn kolencentrales. Dit komt door de verhoogde CO2 uitstoot die het gevolg is van het verbranden van de fossiele brandstof.

Tijdens een routinematige nieuwsconferentie verklaarde de woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken, Stephan Gabriel Haufe, dat “de datum van 2030 voor de kolenuitstap helemaal niet in twijfel wordt getrokken.”

Meer landen komen onder toenemende druk te staan

Als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraine zijn de prijzen voor energie over de hele wereld omhoog geschoten, en is de kans op tekorten bij het afsnijden van de aanvoer toegenomen. Gazprom, het grootste energiebedrijf in Rusland, heeft de levering van aardgas aan een aantal landen in Europa, waaronder Polen, Bulgarije, Finland en Nederland, al stopgezet.

Nederland is voor slechts ongeveer 15 procent van zijn totale gasvoorziening afhankelijk van Rusland, wat aanzienlijk minder is dan het EU-gemiddelde van 40 procent afhankelijkheid van Russisch gas.

De Nederlandse minister Jetten verklaarde dat er op dit moment geen dringend tekort aan gas is. “Ik wil benadrukken dat er op dit moment geen acuut gastekort is,” zei hij. Niettemin komen momenteel steeds meer landen onder druk te staan door Rusland. De Nederlandse regering heeft verklaard dat ze ook een dringende oproep zal doen aan bedrijven en organisaties in het land om zoveel mogelijk energie te besparen voor het begin van de winter.

Nadat Gazprom de vorige week de levering van aardgas aan Duitsland via de Nord Stream gaspijpleiding had stopgezet, besloot Duitsland zijn kolengestookte elektriciteitscentrales weer op te starten. Berlijn heeft zijn bezorgdheid geuit dat de stap politiek is, ondanks het feit dat Gazprom het als een technische kwestie heeft geframed.

Oostenrijk heropend kolencentrale

Intussen maakte de regering van Oostenrijk zondag bekend dat ze een kolencentrale, die gesloten was als reactie op stroomtekorten door verminderde gasleveringen uit Rusland, weer zou openen.

Volgens de Kanselarij zullen de autoriteiten samenwerken met de Verbund groep, die de voornaamste elektriciteitsleverancier in het land is, om de centrale in de stad Mellach in het zuiden weer online te krijgen.

Vanwege het nieuwe energielandschap in Europa merkte de Europese Commissie maandag op dat sommige van de bestaande kolencapaciteiten misschien langer gebruikt zullen worden dan aanvankelijk verwacht.”¡

De Duitse economie, die de grootste van Europa is, heeft het percentage van haar aardgasvoorziening dat uit Rusland komt kunnen verlagen van 55 procent vóór de invasie tot 35 procent na de invasie.

Deel het artikel op social media platformen

Artikelen met dezelfde categorie

Zoek nieuws artikel van het Laatste Nieuws

Uit nood terug naar steenkool