Uitzendbureaus zullen vanaf 2025 verplicht gecertificeerd moeten zijn

Een verplicht certificeringsprogramma voor uitzendbureaus wordt door de regering opgezet en zal volgens de planning in 2025 ingaan. Het zou moeten leiden tot een betere bescherming van migrerende werknemers in Nederland. 

Deze brief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gericht aan de Tweede Kamer. Met het certificeringssysteem hoopt de regering ook eerlijke concurrentie tussen wervingsbureaus aan te moedigen. Dit gebeurt doordat bedrijven worden uitgesloten omdat ze de regels overtreden. Uitzendbureaus moesten tot 1998 een vergunningsaanvraag indienen. In Nederland waren er in die tijd ruwweg 4.000 uitzendbureaus. Toen aan die eis voldaan was, schoot dat aantal vrij snel omhoog naar 15.000 vandaag. 

Uitzendbureaus zullen vanaf 2025 verplicht gecertificeerd moeten zijn

De Roemer studie werd in grote lijnen door de industrie overgenomen, en het toenmalige kabinet achtte het wenselijk de sector te reguleren. De vakbond FNV vindt dat het tempo te laag ligt. Minister Van Gennip vervolgde met te verklaren dat het opzetten van een nieuw systeem tijd vergt, mede door de noodzaak van juridische nauwkeurigheid. 

De minister stelt dat malafide uitzendbureaus nog steeds een bron van zorg zijn. Ze beweert dat ze de waardigheid van de werknemers aantasten en dat er nog steeds overtredingen zijn op het gebied van vergoeding, huisvesting, gezondheid en veiligheid op het werk: “De situatie is momenteel onaanvaardbaar”. 

Alle organisaties die onder de wet op de toewijzing van arbeidskrachten door intermediairs vallen, zullen onder de certificeringsplicht vallen (Waadi). Dit omvat naast uitzendbureaus ook bedrijven waarvoor uitzendwerk een aanvullende activiteit is. 

Om te voorkomen dat snode uitzendbureaus hun activiteiten onder een andere naam voortzetten, kiest minister Van Gennip voor een alomvattende strategie. 

Wat valt onder zo’n certificaat? 

Een uitzendorganisatie moet voldoen aan de volgende regels: 

1. Een verklaring van goed gedrag (VOG) bezitten.

2. Regelmatig gecontroleerd worden op o.a. de betaling van loon, het indienen van belastingaangiften en de aansluiting bij een pensioenfonds.

3. Gecertificeerde huisvesting bieden

4. Een borgsom van 100.000 euro betaald hebben om vluchtig ondernemerschap tegen te gaan. 

5. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Een uitzendbureau moet daarna om verlenging vragen. 

6. Vier weken na publicatie wordt een certificaat ingetrokken als een bureau zich niet aan de regels houdt. De werknemers hebben gedurende die vier weken de tijd om ander werk te zoeken.

Er wordt een stichting opgericht voor het afgeven en intrekken van certificaten. Een structureel bedrag van 10,5 miljoen euro zal aan de Arbeidsinspectie worden gegeven om op de naleving toe te zien. 

Het SNA-keurmerk is nu al op vrijwillige basis beschikbaar voor uitzendbureaus. Bedrijven die dit keurmerk hebben worden onderzocht op naleving van de belastingwetgeving, loonbetaling en identificatiecontrole.

De minister beweert dat zelfregulering er niet in geslaagd is oneerlijke bedrijven af te schrikken. Volgens Van Gennip zijn organisaties die de werknemers vertegenwoordigen het niet langer eens met het keurmerk. De huidige inhoudelijke standaardisatie van het SNA-kwaliteitsmerk biedt zo een plaats om te beginnen, maar het is duidelijk dat het uitgebreid, versterkt en aangevuld moet worden.

Bron: certificering uitzendbureau

Deel het artikel op social media platformen

Artikelen met dezelfde categorie

Zoek nieuws artikel van het Laatste Nieuws

Uitzendbureaus zullen vanaf 2025 verplicht gecertificeerd moeten zijn