Wat wordt in de praktijk verstaan ​​onder “detachering”?

Wat wordt in de praktijk verstaan ​​onder “detachering”?

Wat is een detachering? Het is een tijdelijke schakelaar van rollen tussen twee werknemers die deel uitmaken van hetzelfde bedrijf. Er is geen ingestelde tijdslimiet voor een detachering, waardoor het flexibel is voor beide partijen. Het kan ook leiden tot nieuw werkgelegenheid, omdat sommige wereldwijde bedrijven uitzieningen aanbieden overzee, zodat hun werknemers ervaring opdoen in andere landen. Een detachering kan in het bijzonder nuttig zijn in de onderwijssector. Een leraar die is gedetacheerd aan een andere school, kan de wervingsstrategie voor studenten beheren en de scholen langetermijncurriculum plannen.

Detachering is een term die je vast wel eens hebt gehoord, maar wat is het precies? Iemand in uw kennissenkring kan in dienst zijn van een detacheringsbureau. Enkele van de mooiste anekdotes over het werken bij verschillende grote en kleine bedrijven zullen met u worden gedeeld. Je denkt bij jezelf: “Het is eigenlijk best moeilijk.” In korte tijd groeit je netwerk, krijg je training, krijg je loopbaancoaching en maak je deel uit van belangrijke en boeiende projecten. Het werken op detacheringsbasis is heel divers. Maar wat houdt ‘detacheren’ precies in?

“Tijdelijk ergens detacheren of inhuren”, zegt Van Dale, onze expert op het gebied van detachering. Het woord ‘détacher’, wat ‘opnieuw loslaten’ betekent, is afgeleid van het Frans. Een detachering is een tijdelijke of langdurige regeling waarbij een bedrijf werknemers inhuurt die op verschillende locaties en rollen kunnen werken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat detachering geen uitzending is. Bij detachering komt het vaak voor dat medewerkers betrokken zijn die voor langere tijd bij het inlenende bedrijf hebben gewerkt. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoedingen, scholing, een auto en vakantiedagen worden namens de gedetacheerde medewerker door het detacheringsbureau verzorgd. De inlener betaalt voor de door hem aangenomen kandidaat een vooraf bepaald all-in tarief aan het detacheringsbureau.

Hoe herken je een bericht van een uitzending?

Is het mogelijk om het verschil te zien tussen “detachering” en “detachering”? Het meest fundamentele onderscheid tussen tijdelijk dienstverband en detachering is dat het over het algemeen gaat om hooggekwalificeerde medewerkers, die meer betrokken zijn bij het bedrijf en vaak voor langere tijd worden aangenomen. Een periode van twee jaar is een goed uitgangspunt als je aan de toekomst denkt.

Daarnaast heeft een detacheringsbureau alleen mensen in dienst, terwijl een direct-verhuurbedrijf mensen in dienst heeft. Een uitzendbureau daarentegen neemt zowel voltijdse werknemers als uitzendkrachten in dienst.

De duur van een detachering kan soms langer zijn dan aanvankelijk voorzien. Kortdurende opdrachten of vervullingen van één tot drie maanden zijn typerend voor uitzendkrachten. Een gedetacheerde werknemer daarentegen heeft doorgaans meer rechten dan een uitzendkracht. Het is mogelijk om je baan te verliezen als het project van een uitzendkracht sneller klaar is dan verwacht. Ook als het project eerder wordt opgeleverd dan afgesproken, blijft het contract van kracht.

Bij detachering loopt het contract van de gedetacheerde nog wel door. Dit houdt in dat zelfs als de klus eerder is afgerond dan verwacht, u toch een vergoeding krijgt. Hierdoor gaat het detacheringsbureau direct op zoek naar een nieuwe mogelijkheid.

Verder is er een significant verschil op het gebied van veiligheid. Om een ​​baan te adverteren, neemt de werkgever de verantwoordelijkheid op zich en is het uitzendbureau gewoon verplicht om minimaal veiligheidsadvies te geven. Ook de VCU heeft hiervan een kopie (Veiligheidschecklist Uitzendondernemingen). Zowel het bedrijf waar het detacheringsbedrijf gaat werken als het detacheringsbureau zijn verantwoordelijk in een detacheringssituatie. Dit is vastgelegd met een VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemer).

Wat kost een detachering?

In vergelijking met het in dienst nemen van een uitzendkracht is detachering duurder. Omdat het detacheringsbureau de werkgever van de gedetacheerde is, is dit het geval. Ook werkgeversgerelateerde risico’s worden door het bureau gedragen. Werknemersvergoedingen, aansprakelijkheidsverzekeringen en pensioenplannen zijn allemaal inbegrepen. Het uurloon van de te detacheren werknemer vormt een deel van dit risico.

De kosten en het uurtarief van detachering worden onder meer bepaald door iemands specialisme en eerdere dienstverband. Detacheringopdrachten zijn gebruikelijk in verschillende sectoren, waaronder productie, bouw, gezondheidszorg en informatietechnologie. Het is voor een bedrijf een middel om snel hoogopgeleide en gemotiveerde medewerkers aan te trekken. Projectmanagers en IT-professionals behoren tot deze categorie.

De voordelen van werken met een uitzendbureau

Wanneer een bedrijf besluit om met een detacheringsbureau in zee te gaan, spelen een aantal factoren een rol. Als een bedrijf bijvoorbeeld een groot project in de maak heeft, kan het extra werknemers nodig hebben. Of misschien komt het doordat er een bijzonder hectische tijd voor de deur staat. Ook een tijdelijke vervanger van een vaste medewerker kan baat hebben bij detachering. Enkele voorbeelden zijn langdurige ziekte, sabbatical of ouderschapsverlof.

Tijdelijk personeel kan in veel omstandigheden voordelig zijn, terwijl voltijds personeel vaak onbetaalbaar of onnodig is. Het is ook heerlijk om een ​​nieuwe medewerker binnen te halen die niet veel training of opleiding nodig heeft. Een gedetacheerde persoon brengt expertise, aanpassingsvermogen en het vermogen om er direct in te springen in.

Een bedrijf kan er ook baat bij hebben tijdelijk een externe deskundige in te schakelen om naar specifieke procedures te kijken. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven een manager inhuren die de orde moet handhaven. In veel gevallen kan een bedrijf of een team baat hebben bij detachering, zelfs als ze geen specifieke expertise hebben. Hierdoor specialiseren veel detacheringsbedrijven zich op één branche. FreshConnections daarentegen is gespecialiseerd in herplaatsing van IT-personeel.

De vele voordelen van een detachering

Zowel het wervingsbureau als de gedetacheerde hebben veel baat bij de praktijk van detachering. De voordelen voor beide partijen worden op een beknopte manier uiteengezet.

Detachering is een populaire optie wanneer een bedrijf gespecialiseerde kennis nodig heeft voor een kortlopend project. Dit is een geweldige optie als je overbelast bent of als je aan een groot project werkt en wat meer handen nodig hebt. Een eigen wervings- en selectieproces van een bedrijf heeft vaak weinig zin.

Door de grote vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten is detachering een gangbare praktijk. Mensen in deze rollen kunnen bijvoorbeeld projectcoördinatoren, netwerkbeheerders of IT-professionals zijn. Deze mensen zijn al ingehuurd door een detacheringsbureau. Daarom maken veel organisaties bij voorkeur gebruik van een gedetacheerde medewerker. Aanpasbaar, snel, van hoge kwaliteit en klaar voor gebruik.

Voordelen van gedetacheerden

Het heeft voordelen om zelf op pad te gaan. Werken voor veel bedrijven is aantrekkelijk voor veel mensen die niet altijd aan één werkgever gebonden willen zijn. Detachering is ook een geweldige kans voor nieuwe medewerkers om een ​​kijkje achter de schermen te nemen bij andere organisaties en om kennis te maken met verschillende functies. Ook ontdek je in wat voor soort werkomgeving jij je het prettigst voelt.

Daarnaast ontmoet je in korte tijd een breed scala aan individuen, wat goed is voor je professionele netwerk. Je kunt veel expertise opdoen door tijdelijke banen aan te nemen voor verschillende klanten. Ook de technieken voor sollicitatiegesprekken komen aan bod. Als u echter een nieuwe opdracht krijgt, wordt uw naam genoemd als potentiële kandidaat. Er volgt een kennismakingsgesprek waarin je leert hoe je jezelf (voor het detacheringsbureau) in de markt kunt zetten.

Last but not least heb je een (vast) contract met het uitzendbureau. Dit biedt bescherming, maar stelt u ook in staat om met verschillende klanten te werken. Als u een woning wilt kopen, zit u met een langetermijncontract goed.

Als je als schoolverlater meteen aan een langdurig of zelfs vast dienstverband begint, besef je niet wat je mist. Detacheringsopdrachten zijn voor veel nieuwe medewerkers een gemeenschappelijk startpunt. Bovendien is het voor veel mensen een motiverende factor. Geef aan of je bij een detacheringsbureau wilt werken. Neem dan contact op met FreshConnections. De IT-branche is een specialisme van ons en wij zijn gespecialiseerd in technische detachering.

Duur van de detachering maximaal

Er is geen maximale periode waarvoor een bedrijf gebruik kan maken van een detacheringsbureau; in plaats daarvan wordt een overeenkomst getekend met het detacheringsbureau voor de duur van de uitzending. Het detacheringsbureau heeft de persoon in dienst.

Werkgever en detacheringsbureau onderhandelen voorafgaand aan ondertekening over de voorwaarden van een detacheringsovereenkomst. Wat is de typische duur van een detachering? Zolang de detacheringsovereenkomst specificeert en specificeert. Op projectniveau komt dit vaker voor. Door de afronding van het project kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd. Een nieuwe overeenkomst kan worden opgesteld als onderdeel van een vervolgtaak.

De bron van het artikel is afkomstig van detachering door het bedrijf Freshconnections. Freshconnections is een specialist in IT detachering.

Deel het artikel op social media platformen

Artikelen met dezelfde categorie

Zoek nieuws artikel van het Laatste Nieuws

Wat wordt in de praktijk verstaan ​​onder “detachering”?